ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності "YC.Market"

Доступ до інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності "YC.Market" (далі –Система "YC.Market") передбачає можливість отримання інформації (в тому числі – зведеної) і відповідних аналітичних даних у сфері господарської та інших видів діяльності в Україні

Доступ до Системи "YC.Market" через веб-сайт: https://youcontrol.market, здійснюється після проходження процедур реєстрації і авторизації. Реєстрація в Системі "YC.Market" здійснюється шляхом заповнення визначених в ній реєстраційних форм. На вказану при реєстрації адресу електронної пошти надсилається повідомлення з можливістю переходу в Систему "YC.Market" для подальшої авторизації. Доступ до Системи "YC.Market" здійснюється після ідентифікації Ліцензіата шляхом авторизації – уведення в Системі "YC.Market" свого логіна та пароля або за допомогою інших засобів для входу, передбачених в Системі "YC.Market".

Можливість нормального доступу до Системи "YC.Market" через веб-сайт: https://youcontrol.market та отримання за її допомогою необхідної інформації забезпечується лише при використанні актуальних версій інтернет-браузерів, які отримують офіційні оновлення безпеки, виправлення сумісності та технічну підтримку.

Автоматизоване робоче місце (АРМ) – кінцеве комп’ютерне обладнання (комп’ютер, планшет, смартфон тощо), в межах одного браузера на такому обладнанні, через яке Ліцензіат здійснює поточний доступ до Системи "YC.Market". Одночасний поточний доступ до Системи "YC.Market" з декількох пристроїв та/або декількох інтернет-браузерів, встановлених на одному пристрої виключається.

Протягом строку дії права на використання Системи "YC.Market", Ліцензіат може:

 • • здійснювати доступ до Системи "YC.Market" у спосіб, передбачений Ліцензіаром;
 • • отримувати за допомогою Системи "YC.Market" інформацію (в тому числі – зведену) і відповідні аналітичні дані та використовувати їх для забезпечення своєї діяльності;
 • • формувати та/або поширювати у розділі Системи "YC.Market", призначеному для поширення інформації користувачами Системи "YC.Market", інформацію, яка відображає його власні думки, переконання, судження, оцінку певних обставин тощо;
 • • включати інформацію Системи "YC.Market" складовою частиною будь-яких збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;
 • • звертатись до служби технічної підтримки при наявності питань щодо використання Системи "YC.Market" (в тому числі про перешкоди/відсутність доступу). Звернутися до служби технічної підтримки можна через використання передбаченої Системою "YC.Market" форми зворотного зв’язку та/або шляхом надіслання звернення за адресою електронної пошти Ліцензіара: [email protected]. З метою ідентифікації Ліцензіата, Ліцензіар може у нього запитати логін, найменування (ім’я та прізвища), а при необхідності – іншу інформацію для підтвердження прав доступу до Системи "YC.Market".

Ліцензіат зобов’язаний:

 • • виконувати умови Договору на право використання програмної продукції (надалі –"Договір") та дотримуватись передбачених ним заборон і обмежень, дотримуватись умов виданих ліцензій і цих Правил використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності "YC.Market" (надалі –"Правила");
 • • при формуванні та/або поширенні інформації у розділі Системи "YC.Market", призначеному для поширення інформації користувачами Системи "YC.Market", дотримуватися вимог законодавства та загальновизнаних етичних норм;
 • • надавати дійсну, точну і повну інформацію про себе та іншу інформацію, необхідну для виконання умов Договору;
 • • забезпечувати схоронність інформації, необхідної для авторизації в Системі "YC.Market" (логіни, паролі доступу тощо);
 • • негайно повідомляти Ліцензіара про будь-які порушення його прав щодо Системи "YC.Market" з боку третіх осіб (якщо Ліцензіату відомо про такі порушення), а також сприяти Ліцензіару в оперативному припиненні порушень і фіксації доказів їх наявності.

Ліцензіату забороняється:

 • • здійснювати декомпіляцію наявних в Системі "YC.Market" баз даних з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем або для інших цілей;
 • • використовувати у власних інформаційних продуктах зображення інтерфейсу Системи "YC.Market" без дозволу Ліцензіара;
 • • забезпечувати можливості доступу будь-яких третіх осіб (за винятком працівників та/або уповноважених представників Ліцензіата) до Системи "YC.Market";
 • • розміщувати аналітичні дані Системи "YC.Market" у складі будь-яких інших інформаційно-пошукових систем, комп’ютерних програм, електронних та/або друкованих видань без дозволу Ліцензіара, а також здійснювати будь-яке їх оплатне розповсюдження будь-яким третім особам (в тому числі, через мережу Інтернет);
 • • формувати та/або поширювати у розділі Системи "YC.Market", призначеному для поширення інформації користувачами Системи "YC.Market", неправдиву інформацію та інформацію, яка містить непристойні, грубі або образливі вирази;
 • • перешкоджати функціонуванню Системи "YC.Market" і намагатися отримати доступ до неї за допомогою методів, що не відповідають визначеним у ній пошуковим формам запитів і отримання інформації (програмний веб-інтерфейс, налаштування API тощо), в тому числі – за допомогою інших програмних засобів;
 • • видавати третім особам, що не є Сторонами Договору дозволи (ліцензії, субліцензії) на право використання Системи "YC.Market";
 • • використовувати Систему "YC.Market" всупереч Правил, а також з метою, яка суперечить законодавству України.

Ліцензіар залишає за собою право модерувати та/або видаляти інформацію, яку формує та/або поширює користувач у розділі Системи "YC.Market", призначеному для поширення інформації користувачами Системи "YC.Market", якщо формування та поширення такої інформації суперечить положенням цих Правил та/або чинного законодавства. Ліцензіар не контролює і не спрямовує дії користувачів при формуванні інформації, яка поширюється ними в Системі "YC.Market". Формування змісту та поширення зазначеної інформації здійснюється користувачами Системи "YC.Market" виключно на власний розсуд.

Ліцензіат має утримуватись від використання Системи "YC.Market" у будь-який спосіб, що суперечить умовам Договору, умовам виданих ліцензій і цим Правилам.

У випадку порушення Ліцензіатом визначених Договором та/або цими Правилами заборон, а так само у випадку порушення умов та/або строків оплати ліцензійної винагороди, видана йому ліцензія на використання Системи "YC.Market" може бути припинена.